बजेट २०७२ मा अनलाईन संघ नेपालको प्रतिक्रिया

बजेट माथि अनलाईन संघ नेपालको संक्षिप्त पहिलो प्रतिक्रिया(कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित)